Ano, chceme se dozvědět víceKontaktní formulář Zavolejte, prosím +420 731177873

Sbírání bodů

V modulu „Sbírání bodů“ obdrží Vaši zákazníci bonusové body založené na obratu. Nasbírané body pak Vaši zákazníci mohou používat jako platební prostředek.

Možnosti modulu „Sbírání bodů“

 • Proplacení nasbíraných bodů je provedeno na základě zúčtování v pokladně
 • Body nad rámec podniku: mohou být sbírány a použity jako platební prostředek na všech místech používajících systém bonVito
 • Body v rámci podniku: mohou být proplaceny pouze v podniku, ve kterém byly nasbírány (i nad rámec poboček)
 • Body jsou vždy sbírány prostřednictvím zákaznických karet (hodnota: 1 bod = 0,25 Kč) 
 • Počet udělených bodů za korunu obratu lze variabilně upravit
 • Dobu vydávání bodů lze omezit na jednotlivé dny v týdnu
 • Možnost stažení dat ve formátu CSV
 • Zařazení registrovaných zákazníků do skupin zákazníků

Četné možnosti vyhodnocení

 • Počet vydaných bodů
 • Obrat na kampaň
 • Celkový obrat
 • Náklady na vydané rabaty
 • Rabaty v %Průměrná výše účtenky
 • Vydané, proplacené a otevřené body

Zákaznické karty

Pro zvýšení reklamního efektu jsou zákaznické karty dodávány ve Vašem individuálním designu. Více informací zde!

Sbírání bodů

Každý bod má protihodnotu jednoho centu (0, 25 Kč). Při vytváření kampaně sami rozhodnete, kolik bodů chcete svým zákazníkům udělit za 25 Kč obratu. Vy také rozhodnete, kolik bodů musí zákazník nasbírat, než je může používat jako platební prostředek. Mohli byste tak např. stanovit, že zákazníci musejí nasbírat minimálně 1000 bodů (odpovídá hodnotě 250 Kč), aby mohli tento kredit používat při nákupu. Aby se Vaši zákazníci mohli účastnit sbírání bodů, potřebují zákaznickou kartu. Design zákaznické karty můžete upravit individuálně. V případě ztráty budou karty jednoduše nahrazeny, aniž by byly dosud nasbírané body ztraceny. Systém bonVito Vám nabízí možnost udělovat body v rámci podniku nebo nad rámec podniku: 

Body udělované v rámci podniku

Body jsou vázané na Váš podnik, tzn., že zákazníci mohou tyto body sbírat pouze při nákupech ve Vašem podniku a také si je nechat proplatit pouze u Vás. Máte-li více poboček, pak toto samozřejmě platí i nad rámec poboček. 

Body udělované nad rámec podniku

Tyto body jsou udělovány nad rámec podniku. Při tomto způsobu sbírání bodů mohou být body sbírány a použity jako platební prostředek na všech místech používajících program bonVito. Zúčtování bodů mezi podílejícími se podniky je prováděno jednou měsíčně prostřednictvím vzájemného zúčtování v programu bonVito.

Vyhodnocení

Pomocí četných možností vyhodnocení v reálném čase se můžete kdykoli podívat na aktuální stav Vašich akcí. Můžete tak Vaše akce kontrolovat, měřit jejich úspěšnost a jednoznačně tak posoudit efektivnost Vašich marketingových kampaní.

Příklady úspěšných akcí s body:

 • „K našim koktailům dostanete 10 bodů za 25,- Kč obratu.“
 • „Za každých 25,- Kč útraty za chleba v našem řetězci pekáren dostanete 5 bodů.“
 • „Jako VIP zákazník dostanete 20 bodů za 25,- Kč útraty za jakékoli výrobky.“

Collecting Points

Receipt - Points
Receipt - Points
Campaign - Points
Campaign - Points
Analysis - Points
Analysis - Points

All facts and details can be found here: