Ano, chceme se dozvědět víceKontaktní formulář Zavolejte, prosím +420 731177873

Přímé rabaty

Modul přímých rabatů Vám nabízí možnost poskytnout Vašim zákazníkům okamžitý rabat při jejich aktuální návštěvě.

Možnosti modulu „Přímý rabat“

 • Anonymní: vytištěný na pokladní účtence 
 • Osobní: prostřednictvím zákazníků se zákaznickými kartami nebo skupin zákazníků 
 • Proplatitelný pouze ihned 
 • Rabat v procentech (např. „Ihned 10 % na výrobek XY“)
 • Výrobek zdarma (např. „Nyní dostanete výrobek XY zdarma“)Rabat ve formě částky v korunách (např. „X korun ihned na výrobek Y“)

Četné možnosti vyhodnocení

 • Počet poskytnutých přímých rabatů
 • Obrat na kampaň
 • Náklady na akci s rabaty
 • Náklady na přímé rabaty
 • Rabat v %
 • Průměrná výše účtenky
 • Vydané, proplacené a otevřené přímé rabatyNavíc stažení dat relevantních pro kampaň ve formátu CSV

Formy rabatu

U přímých rabatů se může jednat o rabat v procentech, výrobek zdarma nebo připsání částky v korunách. Při vytváření kampaně určíte, za jaké výrobky a v jaké výši budou přímé rabaty udělovány. Přímé rabaty lze podle volby udělit anonymně nebo osobně. Udělený přímý rabat pokladna při vyúčtování automaticky zohlední a vytiskne ho na účtence. U osobní formy přímého rabatu musí být před vystavením účtu načtena zákaznická

karta. Všechny kampaně s rabaty jsou automaticky spravovány pokladnami. Klasickým příkladem použití přímých rabatů je udělení osobních rabatů. S využitím věrnostního programu bonVito lze zcela jednoduše a bez náročného programování vytvořit osobní rabaty pro různé výrobky s různými hodnotami rabatu. Minerální voda tak může být např. vždy zdarma, zatímco nealkoholické nápoje budou účtovány za poloviční cenu a na alkoholické nápoje nebude rabat poskytován vůbec. Díky četným možnostem vyhodnocení existuje také

kdykoli možnost nadprůměrné využívání osobních rabatů proaktivně regulovat.

Vyhodnocení

Pomocí četných možností vyhodnocení v reálném čase se můžete kdykoli podívat na aktuální stav Vašich akcí. Můžete tak Vaše akce kontrolovat, měřit jejich úspěšnost a jednoznačně tak posoudit efektivnost Vašich marketingových kampaní.

Příklady úspěšných přímých rabatů:

 • „Dnes dostanete ke každému koláči kávu zdarma.“
 • „Reklamní akce: Dnes dostanete k obědu sklenici našeho

  nového nealkoholického piva zdarma.“

 • „Osobní rabat: Všechny nealkoholické nápoje zdarma.“

Direct Discounts

Receipt - Direct Discounts
Receipt - Direct Discounts
Analysis - Direct Discount
Analysis - Direct Discount
Campaign - Direct Discount
Campaign - Direct Discount

All facts and details can be found here: